Indiening van jaarlikse opgawes by CIPC

Sonja-Steenkamp-(42-of-112)Alle maatskappye en beslote korporasies word deur wetgewing verplig om jaarliks opgawes binne ‘n voorgeskrewe periode  by die Companies and Intellectual Property Commission (CIPC) in te dien.

Opgawes moet binne 30 werksdae na die registrasie datum “verjaarsdag” van die maatskappy/ beslote korporatie ingedien word.

Bv.  Indien die bk se registrasie datum 14 Mei 2012 is, moet die opgawe jaarliks binne 30 werksdae na die 14de Mei ingedien word.

Indien ‘n beslote korporasie se jaarlikse omset minder as R1 miljoen rand is, is CIPC die fooi R100.

Indien ‘n maatskappy se jaarlikse omset minder as R10 miljoen rand is  is die CIPC fooi R450.

‘n Boete van R150 word gehef vir elke laat indiening.

Die doel hiervan is om te bevestig dat die maatskappy/beslote korporasie nogsteeds besigheid bedryf of in die nabye toekoms besigheid sal bedryf.

Indien die jaarlikse opgawe nie binne die voorgeskrewe tyd ingedien word nie, neem CIPC aan dat die besigheid nie meer aktief is nie.

CIPC sal dan begin met deregistrasie proses om die besigheid van hul rekords te verwyder.

Die wetlike aspek van die deregistrasie proses is dat die regspersoon herroep (lid of lede) word en dat die maatskappy/beslote korporasie nie meer besigheid bedryf nie.

Indien ‘n maatskappy/beslote korporasie gederegistreer is by die CIPC, mag daar nie meer besigheid bedryf word nie.

Bydrae gelewer deur Lorraine Cordier