Die Dept. van Arbeid se ondersoekbeamptes besoek gereeld besighede om te bepaal dat u besigheid aan al die wetlike vereistes voldoen.  Gewoonlik sal ‘n beampte u kantore besoek en ‘n afspraak maak vir ‘n dag en tyd wat u beide sal pas.  Die beamptes sal dan aan  u ‘n  lys voorsien met al die dokumente en inligting wat u beskikbaar moet hê tydens die afspraak.

Let daarop dat kontrakte van werkernemers konfidensieel is en dat u onder geen verpligting sal wees om afskrifte van die dokumente vir die beampte te gee nie, alles moet net beskikbaar wees tydens die ondersoek.

Die volgende dokumente/bewysstukke is gewoonlik wat versoek word:

  • Kontrakte van werknemers
  • Salarisstrokies van werknemers
  • Aanteken Registers
  • Die basiese diensvoorwaardes moet op ‘n sentrale plek in die werksplek wees bv ‘n plakkaat teen die muur.
  • Bewys van laaste UIF opgawe en betaling daarvan
  • Bewys van UIF registrasie – nie die LBS registrasie nie, maar die verwysingsnommer by UIF self.
  • Bewys van vergoedingskommissaris registrasie en bewys van laaste betaling

Wanneer die UIF beamptes u besigheid besoek is dit gewoonlik om vas te stel dat elke werker by die UIF kantore geregistreer is.  Dit word gedoen deur ‘n UI-19 aan te vra vir alle werkers wat nie op hul sisteem verskyn nie.  Die UIF kantore versoek ook gewoonlik ‘n opsomming van die afgelope 3 jaar se salarisse ten opsigte van elke werker.

Ons bied hulp aan ons kliënte om al bogenoemde dokumente op datum te bring en te hou.  Vir verdere navrae kan u ‘n konsultasie met een van ons personeellede maak.

 

Bydrae gelewer deur:  Sonja Steenkamp, Professionele Rekenmeester SA,  Professionle Belastingpraktisyn SA

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moenie as professionele advies beskou word nie.  Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige foute, verlies of skade as gevolg van die gebruik van die inligting vervat in die artikel nie.  Kontak ons kantore vir konsultasie indien u gespesialiseerde advies benodig.