Moontlike kontantvloei probleme in besighede

So baie keer kan die kontantvloei probleme van ‘n besigheid direk toegeskryf word aan die swak of stadige betaling van die debiteure. As besigheidseienaar moet u weet wat die gemiddelde aantal dae is, wat u debiteure neem om te betaal. Wanneer die formule bepaal dat dit bv. 62 dae is moet u voorsiening maak/fondse spaar om al die besigheidsuitgawes, asook BTW en ander belastings vir 62 dae te kan dra.

Die volgende is moontlike metodes/werkswyses wat nodig is om debiteure so effektief moontlik te bestuur.

  • Skeiding van pligte – die persoon wat u kliënt gelukkig hou en diens lewer, is nie noodwendig die beste persoon om invordering ook te doen nie. Laat die invordering en opgvolge oor aan ‘n ander personeellid.
  • Die opstel van ‘n debiteur invorderingsbeleid – daar moet geen twyfel wees wanneer opvolge/oorhandigings van debiteure gedoen moet word nie. So ‘n beleid moet bepaal wanneer en hoe gereeld u debiteure fakture en state van u besigheid gaan ontvang. Dit moet ook bepaal hoeveel sms’e of oproepe u gaan maak voordat die rekening oorhandig word aan prokureurs vir invordering.
  • Bewysstukke is van uiterste belang – die sms’e wat gestuur is, eposse en veral die finale aanmaning vir oorhandiging moet deur u besigheid gelewer kan word indien die debiteure die oorhandiging teenstaan.
  • Kies die prokureur wat u invordering doen baie omsigtig. Die geskikte persoon moet gereeld verslag doen oor die invorderbaarheid van die uitstaande gelde. Bepaal ook of u die kostes self moet betaal en of dit van gelde ingevorder afgetrek sal word.
  • Hoe ouer die slegte skulde, hoe moeiliker sal die invordering daarvan wees, oorhandig dus rekening op die laasste op 90 dae uitstaande.

Indien die skulde totaal oninvorderbaar is, laat artikel 11 (i) ‘n aftrekking vir hierdie skulde toe. Daar is vereistes waaraan voldoen moet word en u sal moet bewys dat u wel stappe geneem het om die skulde in te vorder. Die aftrekking moet in die jaar wat dit oninbaar geword het, afgetrek word en mag byvoorbeeld nie oorgedra word na die volgende jaar nie. Wanneer ‘n debiteur insolvent verklaar word, moet die aftrekking in dieselfde jaar geeis word. ‘n Verder vereiste is dat die skuld aan die besigheideienaar moet behoort en in die huidige of vorige jare by sy belasbare inkomste ingesluit moes wees. Indien u dus ‘n besigheid koop en debiteure word ingesluit in die kooptransaksie, en die skulde raak oninvorderbaar, sal u as nuwe eienaar nie die aftrekking kan eis nie, aangesien die verlies kapitaal van aard is. Die metode waarop die koopkontrak opgestel word, kan hierdie probleem oorbrug, praat gerus met u belastingadviseur in die verband. Let ook daarop dat gelde wat u aan ‘n werknemer geleen het en nie invorderbaar is nie, nie as aftrekking sal kwalifiseer nie, aangesien die leen van gelde aan werknemers nie in die voorbrening van die besigheid se inkomste is nie, maar kapitaal van aard.

 

Bydrae gelewer deur: Sonja Steenkamp, Professionele Rekenmeester SA, Professionle Belastingpraktisyn SA Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moenie as professionele advies beskou word nie. Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige foute, verlies of skade as gevolg van die gebruik van die inligting vervat in die artikel nie. Kontak ons kantore vir konsultasie indien u gespesialiseerde advies benodig.