Gedurende die maand het van ons personeellede ‘n werkswinkel van die RMA (Rand Mutual Assurance) bygewoon en hiermee terugvoering aan ons kliënte oor nuwe wysigings.

Voortaan sal alle besighede in die Myn,Staal en Motor Unie sektore onder RMA val en nie meer onder die Vergoedingskommissaris self nie.

Dit bring mee dat alle opgawes en eise voortaan direk na RMA gestuur gaan word.  Alle opgawes en eise word op RMA se aanlyn sisteem gedoen.  U kan gerus hul website by www.randmutual.co.za besoek.  Alternatiewelik kan u hul kontak op 086 0222 132, of ‘n epos stuur aan contactcentre@randmutual.co.za

Huidiglik is ons besig met die proses om ons kliënte wat in hierdie kategorië val, te identifiseer en volmagte van die kliente te bekom, om sodoende as agent namens u op te tree.

Met registrasie by die nuwe fonds, word ‘n nuwe registrasie nommer aan elke besigheid toegeken. Die huidige jaar se opgawes moet teen 31 Maart 2017 ingedien en betaal wees.

Indien u besigheid nog uitstaande skulde by die Vergoedingskommissaris het, moet betalings daarvan nogsteeds gedoen word.  U is welkom om ons kantore te skakel om sodoende u te help dat die betalings reg afgehandel en allokeer word.

Sodra ‘n besigheid se jaarlikse opgawe en betaling deur RMA ontvang is, word ‘n “letter of good standing” uitgereik.  Die hoeveelheid werkers in u diens word dan ook hierop aangedui, aangesien dit so vereis word wanneer sekere Tenders gedoen word.  Daar kan ook afbetalingsreëlings getref word vir afbetaling van die verskuldigde bedrag.  U kan ons kantore skakel, om u te help om die afbetaling te reel.

Wenke:

  • ‘n Beseerde werknemer kan in Bloemfontein na Rosepark of Medi Clinic geneem word
  • Hou ‘n WCL2 vorm (werknemer se verslag oor insident) vir elke werknemer op leer, waar alle basiese inligting reeds voltooi is, asook ‘n gesertifiseerde afskrif van die ID document vir Noodgevalle. Wanneer benodig kan die detail oor die besering en datum dan net ingevul word. Geen veranderinge mag op die vorm gemaak word nie, al word daar geteken daarby.
  • Alle beserings, hoe gering, moet aangemeld word
  • Alle eise moet binne 7 dae aangemeld word, deurdat die WCL2 vorm, ID afskrif en WCL4 op die sisteem gelaai word met registrasie van die eis.
  • Indien die beseerder ‘n bestuurder van ‘n voertuig/trok is, wat in ‘n botsing op ‘n openbare pad, beseer is, moet ‘n reisverslag/”travel report” ook voltooi en saam eis ingedien word.
  • In die geval van ‘n aanranding of roof, moet die aanrandingsverslag (“assault report”) ook saam met die eis ingedien word.
  • Indien die besering, na eerste dokters/hospitaal besoek, verdere behandeling vereis, moet die WCL5 vorm met elke dokters/hospitaal besoek by die fonds ingedien word.
  • Met afhandeling van die mediese behandeling van die besering moet die finale mediese verslag vorm ook ingedien word.
  • Alle eise is net geldig vir 2 jaar, vanaf datum van besering tot en met finale mediese verslag se uitreiking

U kan die RMA se kantore direk kontak indien u belang sou stel.