Ontmoet die Sonja Steenkamp Rekenmeesters Span

Sonja Steenkamp

Sonja Steenkamp | Eienaar en hoofbestuurder

Sonja Steenkamp | Eienaar en hoofbestuurder

Ek het reeds op skool geweet ek wil ‘n rekenmeester word.  Na my studies het ek by destydse Herbst Kemp Geoktrooieerde Rekenmeesters en Ouditeure my klerkskap gedoen.  Ek is in 1995 toegelaat as Praktiserende lid van SAIPA (designation Professional Accountant SA).

Ek het 1 Maart 1997 my eie praktyk begin en was destyds die eerste vroue president van SAIPA Sentrale streek.  SAIPA het destyds begin met die Rekeningkunde Olimpiade vir Matriek leerlinge en deur my betrokkenheid by SAIPA het ek baie skole besoek en skakeling met skoliere gehad. Ons praktyk is ook as ‘n geakkrediteerde opleiding sentrum geregistreer by SAIPA.

Ek geniet dit om te sien hoe ‘n klerk wat as eerste jaar geen ondervinding het nie, ontwikkel en groei en aan die einde van die drie jaar klerkskap sy/haar eksamen slaag en ook ‘n Professionele Rekenmeester word.

Ek het ook op Central University of Technology (CUT) se Raad gedien, asook op die  Finansies kommissie en voorsitter van die Beleggingskomitee.

Een van my  grootste uitdagings was toe ek besluit het om 20 jaar nadat ek klaar studeer het, weer te begin studeer.  Ek het in 2014 my  “Post Graduate Diploma in Tax Strategy and Management” aan die Universiteit van die Vrystaat voltooi.

Alle eer aan my Hemelse Vader, want ten spyte van ‘n vol program met ‘n gesin en ‘n praktyk wat saam met die studies gedoen moes word, het ek nie net geslaag nie, maar ook hierdeur Golden Key Lidmaatskap gekry, wat toegeken word aan die top 15% kandidate.

Na die suksesvolle afhandeling van die kursus is ek by SAIPA (South African Institute for Professional Accountants) ook toegelaat as “Professional Tax Specialist SA”.

Nicolene Lubbe

Nicolene Lubbe | Kantoorbestuurder

Nicolene Lubbe | Kantoorbestuurder

Nicolene het by die Sonja Steenkamp Rekenmeesters Praktyk (SSRP) span aangesluit in Januarie 2013 as kantoorbestuurder.  Nicolene het sterk administrasie en bestuursvaardighede en is ook die persoon wat SARS kantore besoek en ons praktyk se debiteure rekeninge hanteer. Haar loopbaan voordat sy by SSRP aangesluit het, het gehelp om haar vaardighede te slyp.

Nicolene het in 1988 gematrikuleer by Jim Fouche Hoër Skool en begin kort daarna werk as klerk by Spoornet Finansies. In 2000 het sy en haar man hul eie loodgieter- en bou besigheid begin en het sy self die hele boekhouding, kwotasies, debiteure, krediteure, personeelaangeleenthede en basiese bestuur van die  besigheid hanteer.

In 2008 begin Nicole werk by sleepwa-vervaardigers as kantoorbestuurder waar sy ook kwotasies, fakture, aankope, personeel aangeleenthede, kleinkas, invordering van slegte skulde, kwaliteitbeheer, en klientediens hanteer het.

Nicolene het ook ‘n verskeidenheid kursusse voltooi deur Damelin en Unisa – sommige wat insluit: Kwaliteitbeheer, Arbeidsverhoudinge, Excel, Word, Pastel, en ‘n verskeidenheid rekeningkundige kursusse.

Nicolene sê: “Ek geniet dit om met kliente te werk. Mense is vir my belangrik. Ek is ook regtig goed met admin en bestuur en dit is wat ek nog altyd doen en wou doen. Ek geniet dit vreeslik by SSRP want ek leer deurlopend en elke dag het iets nuut. Die personeel waarmee ek saamwerk is baie goeie mense en ons het ‘n goeie gees en uitstekende spanwerk”.

Jaco Botha

Jaco Botha Bestuurder: Rekeningkunde- en Belasting

Jaco Botha Bestuurder: Rekeningkunde- en Belasting

Jaco het as leerlingrekenmeester aangesluit by die SSRP span in Januarie 2012. Gedurende November 2014 het hy kwalifiserende eksamen by SAIPA geskryf en is hy toegelaat as Professionele Rekenmeester by die Instituut.
Vanaf Januarie 2015 tree Jaco op as toesighouer by die rekeningkundige en belastingafdelings van die praktyk
Jaco het in 2008 gematrikuleer by Hoërskool Fichartpark en sy Bacculeurs graad in Rekeningkunde in 2012 behaal by die Universiteit van die Vrystaat.
Jaco sê: “Dit is altyd ‘n eer om met kliente te werk. Ek het geweldig baie by hulle geleer en as dit nie vir die leiding van Sonja was nie, sou ek nie nou wees waar ek is nie.
Om as toesighouer vir haar op te tree en te sien hoe nuwe mense opgelei word as rekenmeesters, laat mens goed voel. Ek hoop eendag om haar wysheid en besluitneming so goed te kan toepas in situasies”.