Sonja Steenkamp Rekenmeesters is as geakrediteerde opleidingssentrum by SAIPA geregistreer en lei deurlopende klerke op.  Die span wissel soos wat klerke aansluit vir hul drie jaar praktiese ondervinding.