Lorraine is die vriendelike stem wat die telefoon antwoord  en ons kliente ontvang.  Lorraine het by die SSRP span aangesluit Januarie 2007.  Lorraine hanteer al die nodige dokumentasie vir registrasies by SARS, UIF en die Vergoedingskommissaris.  Sy is ook verantwoordelik vir CIPC jaarlikse opgawes.