Eienaar en Hoofbestuurder

Sonja-Steenkamp-(20-of-112)Ek het reeds op skool geweet ek wil ‘n rekenmeester word.  Na my studies het ek by destydse Herbst Kemp Geoktrooieerde Rekenmeesters en Ouditeure my klerkskap gedoen.  Ek is in 1995 toegelaat as Praktiserende lid van SAIPA (designation Professional Accountant SA).

Ek het 1 Maart 1997 my eie praktyk begin en was destyds die eerste vroue president van SAIPA Sentrale streek.  SAIPA het destyds begin met die Rekeningkunde Olimpiade vir Matriek leerlinge en deur my betrokkenheid by SAIPA het ek baie skole besoek en skakeling met skoliere gehad. Ons praktyk is ook as ‘n geakkrediteerde opleiding sentrum geregistreer by SAIPA.

Ek geniet dit om te sien hoe ‘n klerk wat as eerste jaar geen ondervinding het nie, ontwikkel en groei en aan die einde van die drie jaar klerkskap sy/haar eksamen slaag en ook ‘n Professionele Rekenmeester word.

Ek het ook op Central University of Technology (CUT) se Raad gedien, asook op die  Finansies kommissie en voorsitter van die Beleggingskomitee.

Een van my  grootste uitdagings was toe ek besluit het om 20 jaar nadat ek klaar studeer het, weer te begin studeer.  Ek het in 2014 my  “Post Graduate Diploma in Tax Strategy and Management” aan die Universiteit van die Vrystaat voltooi.

Alle eer aan my Hemelse Vader, want ten spyte van ‘n vol program met ‘n gesin en ‘n praktyk wat saam met die studies gedoen moes word, het ek nie net geslaag nie, maar ook hierdeur Golden Key Lidmaatskap gekry, wat toegeken word aan die top 15% kandidate.

Na die suksesvolle afhandeling van die kursus is ek by SAIPA (South African Institute for Professional Accountants) ook toegelaat as “Professional Tax Specialist SA”.