Ziona het by die SSRP span aangesluit in Januarie 2004.  Sy tree op as persoonlike assistent vir Sonja en hanteer die boekhouding van Sonja Steenkamp Rekenmeesters.  Ziona hanteer ook  die afdeling waar mediese eise namens kliente in ‘n mediese beroep aan die mediese fondse gestuur word.  Ziona is Sonja se regterhand. Sonja sê: “Ziona kan sommer my sinne voltooi en opdragte  uitvoer voordat ek dit nog kan gee. Sy weet hoe ek ‘n saak sou hanteer”.