JANUARIE 2016                                                                                                                   

 

Kennisgewing:  Voorlopige Belastingopgawes:  2016/02

 

Die tweede voorlopige belastingopgawes vir 2016 moet teen 29 Februarie 2016 ingedien en betaal word.  Ons kantore is tans besig om die opgawes te bereken  en sal ons kliënte kommunikeer hieroor.

Indien u ‘n voorlopige belastingpligtige is en nie teen 31 Januarie 2016, ‘n aanslag van ons ontvang het nie, moet u ons skakel.

Wie is voorlopige belastingpligtiges?

  • Alle maatskappye en beslote korporasies
  • Sommige trusts
  • Individue wat nie “besoldiging” ontvang nie. Indien ‘n persoon al sy inkomste in die vorm van besoldiging (salaris) ontvang, hoef hy/sy nie voorlopige belasting te betaal nie. By die individue wat voorlopige belastingopgawes indien is ingesluit persone wat eenmansake bedryf of wat eiendom het wat verhuur word.

Wie is uitgesluit van voorlopige belasting betalings?

  • Enige individue wat wat nie ‘n besigheid bedryf nie en wie se inkomste nie die belastingdrempel oorskry nie
  • Enige individue wat rente/buitelandse dividend en huurinkomste het, wat nie die bedrag van R30 000 (dertig duisend rand alleen) oorskry nie.

Die korrekte skatting van belasbare inkomste is uiters belangrik omdat SARS par 20 boetes gaan hef met uitreiking van die 2016 belastingaanslag, indien dit dan sou blyk dat die voorlopige belasting skatting vir 2016 te min was.

U word dus versoek om ons in kennis te stel indien u in 2016 jaar ‘n skerp styging in u inkomste gehad het of byvoorbeeld ‘n eiendom verkoop het en daar ‘n kapitaalwins vir die jaar was, sodat ons die syfer in verrekening kan bring.

Belangrike datums om te onthou

  • 31 Januarie 2016: Indien u nie ‘n kennisgewing van bedrag betaalbaar van ons kantore ontvang het , skakel ons asseblief.
  • 15 Februarie 2016: Ons aanvaar dat u tevrede is met die skatting van die inkomste en dat dit die bedrag van ons skatting voldoende is. Indien u wysigings wil doen is dit die laasste dag om ons in kennis te stel sodat ons die wysigings vir u kan doen.
  • 22 Februarie2016: Indien u per tjek betaal, moet ons vandag al die tjeks ontvang.  Die tjeks moet gedateer word vir vandag, 22 Februarie 2016 en nie 29 Februarie 2016 nie.  Tjeks moet uitgemaak word aan: Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens.  Indien u per “credit push” betaal moet u teen vandag ons in kennis stel om die betaling te skep. 
  • 29 Februarie 2016: Alle opgawes en betalings moet SARS bereik. Indien u self ‘n EFT betaling maak, doen dit asseblief so teen 27ste Februarie 2016, aangesien die gelde in SARS se bankrekening moet wys op 29/02/2016.

Indien u enige navrae het kontak asseblief ons kantore telefonies of per epos, info@sonjasteenkamp.za.net

Hierdie artikel is ‘n algemene inligtingsblad en moenie as professionele advies beskou word nie.  Ons aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige foute, verlies of skade as gevolg van die gebruik van die inligting vervat in die artikel nie.  Kontak ons kantore vir konsultasie indien u gespesialiseerde advies benodig