Ontmoet die Sonja Steenkamp Rekenmeesters Span

 

Sonja Steenkamp | Eienaar en Hoofbestuurder

Ek het reeds op skool geweet ek wil ‘n rekenmeester word.  Na my studies het ek by destydse Herbst Kemp Geoktrooieerde Rekenmeesters en Ouditeure my klerkskap gedoen.  Ek is in 1995 toegelaat as Praktiserende lid van SAIPA (designation Professional Accountant SA).

Ek het 1 Maart 1997 my eie praktyk begin en was destyds die eerste vroue president van SAIPA Sentrale streek.  SAIPA het destyds begin met die Rekeningkunde Olimpiade vir Matriek leerlinge en deur my betrokkenheid by SAIPA het ek baie skole besoek en skakeling met skoliere gehad. Ons praktyk is ook as ‘n geakkrediteerde opleiding sentrum geregistreer by SAIPA.

Ek geniet dit om te sien hoe ‘n klerk wat as eerste jaar geen ondervinding het nie, ontwikkel en groei en aan die einde van die drie jaar klerkskap sy/haar eksamen slaag en ook ‘n Professionele Rekenmeester word.

Ek het ook op Central University of Technology (CUT) se Raad gedien, asook op die  Finansies kommissie en voorsitter van die Beleggingskomitee.

Een van my  grootste uitdagings was toe ek besluit het om 20 jaar nadat ek klaar studeer het, weer te begin studeer.  Ek het in 2014 my  “Post Graduate Diploma in Tax Strategy and Management” aan die Universiteit van die Vrystaat voltooi.

Alle eer aan my Hemelse Vader, want ten spyte van ‘n vol program met ‘n gesin en ‘n praktyk wat saam met die studies gedoen moes word, het ek nie net geslaag nie, maar ook hierdeur Golden KeyLidmaatskap gekry, wat toegeken word aan die top 15% kandidate.

Na die suksesvolle afhandeling van die kursus is ek by SAIPA (South African Institute for Professional Accountants) ook toegelaat as “Professional Tax Specialist SA”.

Henco Steyn | Bestuurder: Rekeningkunde- en Belasting

Henco Steyn het as leerinlingrekenmeesteer aangesluit by die SSRP span gedurende November 2017.

Hy skryf sy kwalifiserende eksamen in November 2020 en word toegelaat as Professionele Rekenmeester (SA) by SAIPA.

Huidiglik is Henco die bestuurder van die Belasting en Rekeningkundige afdeling en is hy verantwoordelik vir beplanning en tydige afhandeling van alle belastingopgawes en Finansiële State van die SSRP span.

Odette Botes | Admin Klerk

Odette Botes sorg dat die administratiewe gedeeelte van SSRP seepglad verloop.

Maryka Hayward | Admin Klerk

Maryka ontvangs ons kliente en antwoord die telefoon.  Sy is ook behulpsaam met die gedeelte van die praktyk wat mediese eise by mediese fondse,  namens mediese praktisyns gedoen word.

Boekhouers en rekenmeesters

Elza Hayes | Boekhouer

Elize Botes | Rekenmeester

Jolene Kruger | Rekenmeester