Die Suid Afrikaanse regering het verskeie hulpmaatreëls beskikbaar gestel vir Klein Besighede tydends die “Lock Down” periode. Die hulp sluit onder andere die volgende in.

HULP OM WERKNEMERS SE SALARISSE TE BETAAL
Die regering het verskeie riglyne uitgereik rondom die hantering van werknemers en hoe en wanneer UIF geëis kan word in die tydperk. Dit is as volg:
 Werknemers kan gevra word om hulle gewone jaarlikse verlof te gebruik vir die tydperk
 Indien die werknemer in kwarantyn of in ‘n tydperk van self-isolasie is, kan siekverlof gebruik word.
 Indien bogenoemde twee nie benut kan word nie beveel die regering aan dat werknemers steeds vergoeding ontvang maar verstaan dat dit nie altyd ekonomies moontlik is nie. (Sien ook verdere vergunnings onder die “SARS” gedeelte van hierdie dokument)
Omrede die tydperk baie druk op besighede en hul werknemers plaas het die regering ‘n spesiale UIF fonds gestig om besighede te help met die betaling van salarisse.

Die proses is as volg:

 ‘n E-pos moet gestuur word na covid19ters@labour.gov.za;
 Die e-pos moet gerig wees aan die Departement van Arbeid en moet die volgende bevat:
o die besigheid se naam;
o daar moet genoem word dat die besigheid gesluit is soos deur die president afgekondig;
o daar geen inkomste vir die besigheid gaan wees om sy werknemers te kan betaal nie;
o dat die besigheid hulp versoek vanaf die “C19 TERS scheme”;
o die e-pos moet verkieslik in Engels wees.

 Daar sal dan ‘n e-pos aan u gestuur word met verdere inligting om die proses verder te neem.
 Dit sal dus nie nodig wees vir enige UI-19 vorms nie.
 Let wel dat daar slegs geëis kan word vir werknemers wat nie vergoeding ontvang nie.
 Sonja Steenkamp Rekenmeesters kan u help met die indiening van die dokumente. Stuur ‘n epos na sonja@sonjasteenkamp. za.net en meld hoeveel werknemers u voor wil aansoek doen. Ons sal u dan voorsien met ‘n kwotasie vir die kostes.

SARS EN BELASTING HULPVERLENING
Die Departement van Finansies het op 29 Maart 2020 ‘n media verklaring gedoen, wat die volgende insluit:
– ‘n Belastingsubsidie van R500 per maand per werknemer vir die tydperk 1 April 2020 – 31 Julie 2020. Hierdie subsidie is net van toepassing op werknemers wat minder as R6500 per maand verdien en vir wie daar gewoonlik maandeliks ETI geeis word. Werkgewers wat hiervan gebruik wil maak, kan die subsidie eis deur middel van die maandelikse EMP201 opgawe.
– Verder kan besighede 20% van hul PAYE “delay” oor die 4 maande periode hierbo genoem en ‘n gedeelte (presiese gedeelte nog onbekend) van hul voorlopige belasting oor die volgende 6 maande periode. Ten einde hiervoor te kwalifiseer moet die volgende vereistes nagekom word.
o Die besigheid moet “Tax Compliant” wees, met ander woorde dit moet beskik oor ‘n geldige “Tax Clearance Certificate”
o Slegs besighede met ‘n omset van minder as R50 mijoen kan hierdie verligtings gebruik.

HULPVERLENING AAN KLEIN BESIGHEDE – SMME’S
Klein besighede kan aansoek doen hiervoor by die volgende webtuiste: www.smmesa.gov.za.
Hierby ingesluit is ook ‘n dokument wat die riglyne en kwalifiserende kriteria vir hulpverlening
verduidelik.

GUIDELINES FOR APPLICATION: DEBT RELIEF FINANCE SCHEME

TAX MEASURES TO COMBAT THE COVID-19 PANDEMIC