SARS laat ‘n tuiskantoor aftrekkings toe vir belastingbetalers wat nie vir kommissie inkomste werk nie en  van die huis af werk.

Die kwalifiserende vereistes vir hierdie aftrekkings is egter baie spesifiek en soos volg:

 • Die uitgawe moet eerstens verband hou met ‘n tuiskantoor:
  • SARS se vereistes vir ‘n tuiskantoor is as volg:
   • Dit moet ‘n spasie in ‘n woonhuis wees.
   • Die spasie moet spesifiek ingerig wees vir die doel van die belastingbetaler se werk.
   • Die spasie moet uitsluitlik en alleenlik vir werksdoeleindes gebruik word.
   • Die spasie moet gereeld gebruik word vir die werksdoeleindes van die belastingbetaler.
   • Die belastingbetaler moet sy werk hoofsaaklik in die tuiskantoor verrig.
 • Indien bogenoemde vereistes nagekom is ,sal enige uitgawes wat direk verband hou met die perseel van die tuiskantoor aftrekbaar wees.
  • Let wel dat hierdie uitgawes proporsioneel toegedeel word op die grootte van die tuiskantoor teenoor die totale grootte van die huis.
  • Hierdie uitgawes sluit in huur betaal, rente op verband lening, herstelwerk aan die perseel en enige ander uitgawes wat direk verband hou met die perseel.
 • Enige ander kantoor uitgawes soos bv. Internet, skryfbehoeftes, selfoonlugtyd ens. sal nie aftrekbaar wees nie omrede dit nie direk verband hou met die tuiskantoor perseel nie.

 

Die onus om te bewys dat die tuiskantoor aan die vereistes soos hierbo genoem voldoen berus op die belastingbetaler.  SARS beskik oor die reg om die betrokke perseel te besoek of om foto’s en huisplanne aan te vra, om te bepaal of die tuiskantoor aan die nodige vereistes voldoen.

Kliek op die skakel van Interpretasie Nota 28 op die SARS webtuiste wat die volledige inligting bevat.